Generelle betingelser

Du kan regne

med mig, kan jeg  regne med dig?

For at kunne drive en sund virksomhed og kunne koncentrere sig 100% om forløbet og den månedlange mission om at transformere  og støtte en person, så skal der være styr på  økonomien og styr på betalingerne. Det handler  om tillid og ærlighed til hinanden. 

Handelsbetingelser

Grodsfit.dk er fleksible, og vi kan ofte finde en løsning ved behov for at flytte et vægttabsforløb eller en konsultations aftale i tilfælde af dødfald, akut sygedom eller lign. 

Ved afbestilling af forløbet fra kundens side, faktureres 30% af total aftalte beløb.

Digitale produkter og ydelser anses som værende leveret ved bestilling, og kan derfor ikke afbestilles (fx onlineforløb). 

Den viden og de materialer du modtager under et forløb hos Grodsfit.dk, har du ret til at anvende men ikke ret til at videre sælge. 

Aftaler bekræftes via mail, og udfærdiges som aftalt. 

Betaling sker MobilePay, kontant, faktura, eller bankoverførelse. 

Betalingsbetingelser er efter gældende rammer.

Alle priser er i DKK og inklusive moms, medmindre andet er angivet.


ROS & RIS 

Er du tilfreds med os håber vi, at du vil anbefale os til andre:


Hjemmeside: www.grodsfit.dk 

Adresse

Skagensvej 168

9800 Hjørring

kontakt telefon nummer +45 28 51 60 22

email: kontakt@grodsfit.dkEr du utilfreds med en leverance, så hører vi meget gerne fra dig, så vi forhåbentlig kan løse udfordringen og komme godt videre. Anvend vores kontaktformular på hjemmesiden eller ring til os på 28 51 60 22 .

Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK


 1. DATAANSVARLIG


Grodsfit.dk. tilbyder vægttabsforløb i form af konsultationer og fysiske træningsforløb til private og foreninger. Grodsfit.dk tilbyder også online forløb. Primært leverancer i Danmark.


Grodsfit.dk (herefter benævnt Grodsfit.dk) er dataansvarlig.


Kontaktoplysninger: 


Grodsfit

Skagensvej 168, 

9800 Hjørring


Att.: Lasse Grods


Grodsfit.dk udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Ved bestilling af en eller flere ydelser hos Grodsfit.dk, hvor du opgiver dine personoplysninger, giver du samtidigt samtykke til at Grodsfit.dk må behandle dine personoplysninger. Bestiller du en ydelse som inkluderer andre end dig selv, så er du forpligtet til at indhente samtykke fra de øvrige deltagere. 


 1. INDSAMLING AF DATA


Grodsfit.dk indsamler personoplysninger på følgende måde: 


 • Ved tilbudsindhentning og prisoverslag, samt køb af forløb eller ydelser (B2C) 

 • Via konsultationer og oprettelse i vægtabssportal.

 • Ved abonnering på nyhedsbrev.

 • Via browser cookies.

 • Via SOME, analysebureauer, gennem reklame og offentlige databaser.


Indsamling og behandling sker altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.


 1. INFORMATIONER SOM INDSAMLES


Grodsfit.dk indsamler bl.a. følgende oplysninger: 


 • navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel og andre alment relevante personoplysninger.

 • Feedback fra SOME og digitale platform. 

 • Købs- og ordrehistorik hos Grodsfit.dk

 • Oplysninger ved brug af digital vægttabsportal.

 • Relevante oplysninger.


Du kan vælge at give Grodsfit.dk yderligere oplysninger, såfremt du finder dem relevante i forhold til det forløb eller de ydelser du køber hos Grodsfit.dk Vi betragter valget om at oplyse yderligere evt. følsomme personoplysninger som et samtykke til at Grodsfit.dk må registrere og opbevare de oplyste data.


I tilfælde hvor tredjepart deler relevante personoplysninger med Grodsfit.dk er det tredjepart pålagt at indhente samtykke fra involverede part om Grodsfit.dk vilkår og betingelser samt om nærværende persondatapolitik. 

Tredjepart er ligeledes pålagt at indhente samtykke til at indhente samtykke om registrering og behandling af følsomme persondata.


Grodsfit.dk filmer og tager billeder af forløb og træningssessioner til brug i markedsføringsøjemed på de sociale medier og evt. på Grodsfit.dk hjemmeside. 

Dette gøres altid med samtykke fra klient og deltagere.


 1. DATA INDSAMLINGENS FORMÅL


Grodsfit.dk indsamler udelukkende data som er nødvendige for at kunne tilbyde vægttabsforløb, kurser og konsulentydelser til private og foreninger primært i Danmark.


Formålet med indsamlingen kan være følgende: 


 • Behandling af din anmodning om vægttabsforløb, kurser eller konsulentydelser. 

 • Forbedring og udvikling af Grodsfit.dk ydelser.

 • Behandling i forbindelse med din deltagelse på et forløb hos Grodsfit.dk

 • Opfyldelse af lovkrav.

 • Kontakt til dig før, under og efter et forløb eller levering af en ydelse.

 • Tilpasning af Grodsfit.dk kommunikation og markedsføring til dig.

 • Analyse af din brugeradfærd. 1. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN


Herunder redegøres for det juridiske grundlag som behandling af dine data baserer sig på hos Grodsfit.dk.


Grodsfit.dk kan behandle dine personoplysninger i forbindelse, som en nødvendighed i forbindelse med opfyldelse af en aftale, som du har part i. Det være sig fx. i forbindelse med et udviklingsforløb, en konsulentydelse, et samarbejde, seminar eller et møde. 

Dine personoplysninger kan ligeledes behandles forud for en indgåelse af en aftale på din anmodning, i forbindelse med forberedelse eller andre nødvendige handlinger.


På baggrund af forfølgning af en legitim interesse kan behandle fra Grodsfit.dk også finde sted, medmindre din interesse går forud for dette.


Legitime interesser som Grodsfit.dk forfølger kan være: 

 • Kundeundersøgelser

 • Statistik

 • Interessebaseret markedsføring 

 • Analyse af generel brugeradfærd - med optimering af Grodsfit.dk kvalitet og serviceoplevelse for øje. 1. DINE RETTIGHEDER


 I henhold til persondataforordningen har du nogle rettigheder.


 Du har ret til at få indsigt i:   


 • Hvilke personoplysninger Grodsfit.dk behandler om dig. 

 • Berigtigelse og ajourføring af dine personoplysninger hos Grodsfit.dk

 • Sletning af dine oplysninger. Ønsker du dine oplysninger slettet vil Grodsfit.dk slette alle personoplysninger om dig, som Grodsfit.dk ikke er lovmæssigt pålagt at skulle gemme.

 • Tilbagekaldelse af afgivet samtykke, hvis behandlingen er foretaget på baggrund af et samtykke fra dig. Behandling ophører efter tilbagekaldelse af samtykket, medmindre Grodsfit.dk er pålagt lovmæssigt at skulle behandle de pågældende personoplysninger.


 Adgangen kan være begrænset af hensyn til andres privatlivsbeskyttelse, grundet    forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 


Ved skriftlig anmodning til Grodsfit.dk kan du modtage udskrift af dine personoplysninger, få oplysninger ajourført, gøre indsigelser eller anmode om sletning af dine personoplysninger. 


DIn anmodning skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og emailadresse og den skal underskrives af dig.


Serviceforbedring.dk kan kontaktes, hvis du mener at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.


Anmodningen sendes til: 


Grodsfit

Skagensvej 168, 

9800 Hjørring


Att.: Lasse Grods


Ved anmodning om udskrift fremsendes denne indenfor 30 dage til din postadresse. 


Ved anmodning om rettelser eller sletning af dine personoplysninger undersøger Grodsfit.dk om de gældende betingelser er opfyldt, og sletter eller ændrer hurtigst muligt oplysningerne herefter. 


En anmodning kan afvises såfremt denne: 


 • Kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, såsom udvikling af et nyt system. 

 • Kræver væsentlig ændring af en eksisterende praksis.

 • Kræver sletning af data på kopier af deltagerlister efter et forløb.

 • Påvirker beskyttelse af andres personoplysninger. 

 • Kræver kompliceret handling for adgang fx via sikkerhedskopier.  1. JOBANSØGNING HOS Grodsfit.dk


Søger du job hos Grodsfit.dk, behandles de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med din ansøgning. 


Som oftest omhandler det almene personoplysninger såsom: 


 • Navn

 • Adresse

 • Telefonnummer

 • Emailadresse

 • Uddannelsesbaggrund

 • Erhvervserfaring 


Kandidater som udvælges til samtaler i ansøgningsprocessen kan blive bedt om at udfylde personprofiler og test. Resultaterne af disse behandles og opbevares forsvarligt af Grodsfit.dk. 


Oplysningerne anvendes i forbindelse med vurdering af kandidater i ansættelsesprocessen og slettes efter endt proces, hvis du ikke bliver ansat i Grodsfit.dk 


Oplysninger på kandidater som ønskes gemt til fremtidigt brug anmodes særskilt om samtykke hertil. 


Personoplysninger kan videregives gældende lovgivning eller en domstolsafgørelse påkræver dette. 


Dine personoplysninger beskyttes i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punktet “dine rettigheder” i nærværende persondatapolitik. 


Ønskes adgang til de oplysninger Grodsfit.dk behandler om dig, for sletning eller opdatering bedes du rette henvendelse til Lasse Grods på kontakt@grodsfit.dk  1. DELING OG SIKKERHED

Grodsfit.dk tager løbende backup af data. 


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, så informeres du hurtigst muligt såfremt bruddet kan medføre en høj risiko for dig i form af: 


 • Identitetstyveri

 • Økonomisk tab

 • Væsentlig ulempe

 • Diskrimination 

 • Tab af omdømme


Grodsfit.dk benytter sig af eksterne leverandører af IT-services og systemer, og kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. 


Dine personoplysninger slettes når opbevaring og behandling ikke længere er formålstjenstlig, eller når Grodsfit.dk ikke længere lovgivningsmæssigt er pålagt at skulle gemme disse. 


 1. KONTAKT 


Ved spørgsmål om eller klager over Grodsfit.dk behandling af personoplysninger rettes skriftlig henvendelse til:


Grodsfit

Skagensvej 168

9800 Hjørring


Att.: Lasse Grods


Ved manglende afklaring kan en eventuel klage rettes til datatilsynet. Kontaktinformationen hertil findes på www.datatilsynet.dk.